BOEKENCLUB #2
The Life-Changing Magic of Not Giving a F*ck door Sarah Knight
jaar: 2015 | pagina's: 369 | waardering: 3/5

The Life-Changing Magic of Not Giving a F*ck parodieert Marie Kondo’s The Life Changing Magic of Tidying Up. In plaats van je huis op orde te stellen, leert Knight je hoe je van je verplichtingen, schaamte en schuldgevoel afgeraakt. Ondanks een parodie zijnde, geeft het boek no-nonsense advies advies waarvan je jezelf op het hoofd kan slagen over hoe simpel het soms kan zijn. Het is een zelf-hulpboek voor mentale rommel en het werk. 
“It’s not about the socks is it?” De zin waardoor ik me gewonnen gaf. Hoe proper je huis ook is, het gaat niet om de sokken. Mentale gezondheid is datgene wat telt. Hoe verschrikkelijk cliché de titel ook wezen mag, het boek geeft goed advies. De “Not Sorry Method” helpt je prioriteiten te stellen, jezelf boven de mening van anderen te plaatsen en niet steeds te proberen iedereen tevreden te houden ten koste van je eigen gezondheid. Een methode die ik kan smaken. 
At the Existentialist Café: Freedom, Being, and Apricot Cocktails door Sarah Bakewell
jaar: 2016 | pagina's: 209 | waardering: 4/5 

Tijdens mijn studies filosofie heb ik vaak gevloekt op de fenomenologen en existentialisten. Hoe vaak ik me ook boog over mijn lesnotities, ik kreeg er geen zicht op. Dit boek zou een geschenk uit de hemel zijn geweest.
Existentialisme gaat over vrijheid. Vrijheid van ervaren, van kiezen, zien, denken en voelen. De existentialisten vonden, in navolging van Heidegger, dat je je niet moest laten leiden door wat 'men' vond of dacht. Het gaat er juist om dat je op zoek moet naar je meest eigen authentieke ervaringen en opvattingen.
Schijnbaar moeiteloos schakelt Bakewell tussen de gepassioneerd levens en geëngageerde ideeën van een invloedrijke generatie denkers, waaronder Simone De Beauvoir, Jean-Paul Sartre en Maurice Merleau-Ponty.

De existentialisten schreven eindeloos veel essays, romans en toneelstukken. Ze beïnvloedden tientallen andere denkers, die allen door Bakewell bij het verhaal betrokken worden. Dit boek is hierdoor, naast een inzichtelijk filosofisch werk, een immens groepsportret geworden, waarop vele levens staan afgebeeld.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten